637,00lei
Avans Modul I – Școala de coaching
1.275,00lei
Plata Integrala Modul I – Școala de coaching
1.200,00lei
Avans – Tabara Reconectare
2.400,00lei
Plata Integrala – Tabara Reconectare