637,00lei
Avans Modul I – Școala de coaching
1.275,00lei
Plata Integrala Modul I – Școala de coaching
1.650,00lei
Avans – Tabara Reconectare
3.300,00lei
Plata Integrala – Tabara Reconectare